Tato stránka využívá cookies. V případě, že nesouhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení, opusťte tuto stránku.

JailBreak Pravidla

Poslední úpravy:

(13.7.2020 14:50) 
Pravidla pro wardeny:
3. Každý tvůj příkaz musí být úplný nebo musí obsahovat sloveso.

Pravidla pro všechny

 1. Dodržuj obecné pravidla. Používej zdravý rozum.
 2. Na serveru se dorozumívej češtinou nebo slovenštinou nebo anglickým slangem vztahující se ke hře a jailbreaku.
 3. Nepoužívej nevhodnou přezdívku. Drž se své přezdívky - integrita je důležitá. Jméno by nemělo obsahovat jen odkazy, nebo termíny které jsou spojovány se hrou. Pokud tvé jméno bude obsahovat jen speciální znaky, nebude většina vědět jak ti poslat soukromou zprávu.
 4. Nevydávej se za cizí hráče a nesnaž se obcházet ban.
 5. Nespamuj chat ani hlasovou komunikaci.
 6. Nemluv když mluví warden, neruš.
 7. Nejsi-li admin, neplň činnosti které patří jim. (Např. Nekontroluj jestli má někdo mikrofón.)
 8. Vždy buď upřímný a nikomu nelži. Pokud jsi byl neprávem zabit, popiš situaci a zachovej chladnou hlavu.
 9. Pokud jsi mrtvý, neraď - jak ve hře, tak na jiném komunikačním programu. (Kodexem chování je, že by vězni měli držet spolu!)
 10. Nezneužívej chyby, jak mapách, tak v samotném módu a pluginech. (Výjimkou jsou chyby na mapě určené k použití, například průhledná textura.) Hráči kteří nahlašují chyby mohou být někdy odměňováni různými výhodami.
 11. Správně rozlišuj předložky. (Půjdete na stěnu nebo půjdete ke stěně?)
 12. Zvýhodňování je zakázáno.
 13. Slovíčkaření je zakázáno.
 14. Každý příkaz musí být plněn „bez zdržování”. Zdržováním se rozumí nejrychlejší cesta bez odbočování. (Můžeš jít tak, aby jsi se nezranil.)
 15. Pokud jakýkoliv objekt, stěna nebo překážka umožňuje vězni přímo utéct nebo se dostat k potencionálně nebezpečnému předmětu / místu pro dozorce, tak se považuje za secret.
 16. Když umře warden, jeho příkazy i zákazy platí 20 sekund. Po zvolení nového wardena se příkazy ani zákazy předchozího wardena nezruší.

Pravidla pro dozorce

 1. Musíš mít mikrofon v kterém ti je rozumět bez ruchu v pozadí. (př. štěkání psa, teta na návštěvě..)
 2. Musíš být schopný se kdykoliv stát wardenem.
 3. Musíš se stát prvním wardenem a otevřít cely do 9:00.
 4. Nesmíš bez úmyslu měnit tým k dozorcům.
 5. Nesmíš neoprávněně střílet nebo zabíjet vězně. (Pokud vězně zabiješ, spáchej hned nebo na začátku příštího kola sebevraždu třeba příkazem /fk. Musíš zůstat po celé kolo co jsi se zabil ve hře.)
 6. Nikdy nezabíjej více vězňů naráz a nestřílej do skupinek vězňů. Vězně zabíjej vždy jednoho po druhém. (Neplatí při aktivovaném posledním dozorci.)
 7. Ber na vědomí že hráči nejsou stroje a trvá jim než zareagují, minimálně 3 vteřiny. Noví hráči (<4 nahrané hodiny) mají žlutý model.
 8. Nepřibližuj se k vězňům a nestůj na okrajích atrakcí (ploty, zábradlí, vyvýšené stěny). (Provokace)
 9. Nehrej atrakce určené jen pro vězně. (Vyjímkou je, když se v atrakci nachází vězeň, kterého je nutné zabít.)
 10. Nesmíš kempovat šachtu, secret nebo zbrojnici. (Čekání nebo sledování místa po delší dobu.)
 11. Do šachty, secretu nebo zbrojnice můžeš vejít pouze pokud uvnitř vidíš vězně nebo vidíš vězně do něj/ní vstupovat nebo je na živu poslední nerebelující vězeň.
 12. Nesmíš dát zbraň s nábojemi vězni. (Gunplant)
 13. Pokud je vězeň označen červeně jako rebel, musíš ho vždy zabít i přes to že mu warden rebelování promine. (Neplatí pokud je to součástí atrakce nebo má vězeň již dostupné PP.)
 14. Pokud vidíš rebelujícího vězně, můžeš jít za ním dokud z něj neztratíš zrak, potom potřebuješ povolení hledat rebely od wardena.
 15. Musíš být ve stejné oblasti jako warden nebo mít na očích většinu vězňů pokud nemáš povoleno hledat rebely (huntit) od wardena
 16. Nesmíš otevřít cely pokud ti warden nedá svolení.
 17. Odstraňování předmětů z výchozí pozice, které jsou položené na mapě pro vězně není dovoleno.
 18. Dávej výstražnou střelu vězňům, kteří nikoho z dozorců neohrožují. Vězně můžeš zabít okamžitě, pokud koná ohrožující činnost.
 19. Mezi neohrožující činnosti vězňů patří:
  1. Lehký pohyb na místě, když se nemá pohybovat.
  2. Lehký pohyb hlavou, když se má dívat určitým směrem.
  3. Omylné postavení nebo výskok když je daná činnost zakázána.
 20. Mezi ohrožující činnosti vězňů patří:
  1. Opakování neohrožující činnosti za kterou byl varován.
  2. Skákání kolem místa kde se má nacházet.
  3. Vybočování z cesty.
  4. Nepovolený pohyb směrem k dozorci.
  5. Neuposlechnutí wardenovi výzvy.

Poslední dozorce

 1. Poslední dozorce je dozorce, který toto pravidlo aktivuje skrz menu v případě že je sám naživu, jsou 3 mrtvý dozorci a 6 nebo více živých vězňů.
 2. Jako poslední dozorce můžeš zabít úplně všechny vězně, kteří nejsou v uzavřeném prostoru. (Osvoboď je, například z cel, potom je můžeš hned zabít.)
 3. Jako poslední dozorce můžeš vstupovat do šacht, secretů a zbrojnice.

Pravidla pro wardeny (/w)

 1. Snaž se hráče zabavit, ne vyvraždit - buď kreativní!
 2. Na jedné atrakci můžeš úmyslně zabít maximálně 6 vězňů, neplatí pro slovní nachytávky. (Ber na vědomí že i ostatní dozorci jsou tvá zodpovědnost.)
 3. Každý tvůj příkaz musí být úplný nebo musí obsahovat sloveso.
 4. Nesmíš zakázat otáčení kamerou/pohledem, můžeš určit směr pohledu na nepohybující se objekt.
 5. Nesmíš zakázat mluvení / psaní. Můžeš kdykoliv zapnout prioritní mikrofon. (Když mluvíš, nemůže nikdo rušit.)
 6. Nesmíš zakázat kuchání / boxování. 
 7. Nesmíš přikázat dozorcům aby provokovali vězně.
 8. Nesmíš přikázat vězňům aby se zabili, (př.: utopte se).
 9. Nesmíš příkazat vězňům aby psali příkazy.
 10. Nesmíš dávat volný den ani poslední přání pokud vězeň nesplnil žádnou hru nebo atrakci.
 11. Nesmíš nutit vězně aby hledali rebelující.
 12. Nesmíš nachytávat na slova se stejnou výslovností.
 13. Musíš oslovovat vězně pouze jejich přezdívkou a názvu písma v jejich přezdívce. Lze hráče oslovit i na základě místa kde se nacházejí, (př.: všichni vězni na schodech, ...).
 14. Pokud je vězeň označen červeně, nesmíš mu prominout rebelování.
 15. Pokud zrušíš někomu volný den, jsi povinen mu říct zákaz(y) které platí pro většinu ostatních vězňů a poslední příkaz(y).
 16. Pokud si živý hráč žádá o zopakování příkazu / zákazu, jsi povinen minimálně jednou poslední příkaz / zákaz zopakovat. (Když si žádá více lidí, stačí zopakovat jednou.)

Pravidla pro volné dny

 1. Pro hráče neplatí žádné příkazy a zákazy, nemusí vůbec poslouchat wardena.
 2. S volným dnem se kolem dozorců pohybuješ na vlastní nebezpečí, když tě zabijí omylem, není to freekill.
 3. Nesmíš manipulovat s ovládacími prvky atrakcí pokud se v atrakci nachází dozorci nebo vězni bez volného dne.
 4. Za jakoukoliv činnost která tě dělá rebelem tvůj volný den může být zrušen, nebo tě dozorci mohou zabít při činu.

Pravidla pro vězně

 1. Rebelem se staneš pokud:
  1. Mluvíš v první minutě kola. (pozn.: Místo umlčení vězňů dáváme možnost promluvit za cenu rebelování.)
  2. Střílíš ze zbraně.
  3. Držíš zbraň déle jak 5 vteřin.
  4. Vytahuješ nebo držíš zbraň v ruce během toho co se díváš na dozorce.
  5. Zraníš dozorce. (Dozorce můžeš zranit nožem pokud provokuje)
  6. Otevíráš šachtu nebo secret.
  7. Vstupuješ do šachty, secretu nebo zbrojnice.
  8. Jsi mimo celu před otevřením.
 2. Všechny příkazy musíš plnit tak, aby jsi neporušil zákazy.
 3. Pokud nejsi schopen příkaz splnit celý, splň ho částečně nebo se nehýbej.
 4. Pokud ti nebyl řečen příkaz k zastavení ani není místo kde se musíš nacházet, můžeš jít kam chceš.
 5. Pokud jsi odstrčen (například explozí), nemusíš dělat nic.
 6. Nesmíš zranit ostatní vězně jakýmkoliv způsobem pokud to není součástí hry nebo atrakce.
 7. Musíš se aktivně účastnit ve hře nebo atrakci kterou máš hrát.
 8. Pokud jsi poslední vězeň naživu a odehál jsi minimálně jednu hru, máš právo minimálně na jedno poslední přání.
 9. Pokud si nevybereš během posledního přání hru proti dozorcům, můžeš být zabit nebo hrát jinou hru proti dozorcům. (V tomto případě není nikdy freekill a stále může být vězeň kdykoliv zabit.)
 10. Jako pohyb se ti vždy počítá jen a pouze přesun (z místa na jiné místo). Pokud se nemáš hýbat, stůj na místě (můžeš stále skákat nebo čupět pokud to warden nezakázal).

Hry a Módy

 1. Jako warden nesmíš nachytávat hráče s koncem a začátkem hry Sajmon říká.
 2. Aréna se nesmí používat na úmyslné držení vězňů a odstraňování zbraní.
 3. Celodenní módy se nesmí často opakovat.
K tomuto příspěvku nelze přidávat komentáře.